Mužské energie pro ženy

Termíny a místa konání upřesním.

Nejspíš ani z Marsu, ani z Venuše, jen duše vtělená do ženského nebo mužského těla. Duše, která sem sestoupí, neřeší v jakém je těle. Nehodnotí, nesoudí, jen se skvěle baví tou hrou na tzv. oddělenost mužů a žen, která je iluzí. Ve skutečnosti je tady pouze jednota.

Tuto jednotu lze vnímat v rovině vnitřní = vztah ženy k jejímu vnitřnímu muži. A v rovině vnější = vztah ženy k muži v běžné fyzické realitě. V obou rovinách budeme za podpory našich duší hledat to, po čem všichni toužíme: jednotu, harmonii. Půjde nám mimo jiné o přijetí mužské složky jak na energetické, tak na hmotné úrovni, v soucitu, v lásce, bez bojů a hodnocení. Darujeme tím sami sobě a našim vztahům možnost svobodného rozkvětu.


Podíváme se na to, jak muž funguje v různých vrstvách – ve hmotě, v emocích, v duchovnu.

Cesta přes tzv. odlišnosti nás povede k nalezení společného bodu, do kterého se můžeme dostat bez ohledu rozdílnosti obou pohlaví.


Na vnitřní úrovni nahlédneme možnosti jak poznat, pochopit a přijmout muže uvnitř sebe sama - muže, který je nedílnou součástí každé ženy a který je připraven se zhmotnit. Přijatý a milovaný.

A jeho darem pro ženu je možnost plně prožívat sebe samu jako celistvou milující a milovanou bytost.

 

Muži Nové Země

Termíny a místa konání upřesním.

Při našich setkáních v sobě necháme probouzet čisté mužské kvality:

pevnost, laskavost, soucit, odvahu, upřímnost, jemnost.

Otevřeme se informacím na témata:

Bezpodmínečné přijetí svého mužství.

Přirozené projevování emocí.

Svoboda muže ve 21. století.
Ženské energie v nás a jejich přijetí.

Jak být mužem v této vykastrované společnosti?

Hrdinství všedního dne.

Můžeme říkat co chceme, v otevřenosti, bez programů typu "tohle muži neříkají", bez soutěživosti, bez "poměřování pindíků", bez posuzování a sebeposuzování.

Otevřeným sdílením si necháme otevřít dveře do celého Vesmíru.

Setkání probíhají bez alkoholu, ega a dalších omamných látek.

Kromě celodenního semináře v bezpečném prostoru v centru Prahy se můžeme sejít také v čisté přírodě u ohně, u vody a v podzemních prostorech.

Profilovka 2.jpg