Profilovka 1_edited.jpg

Tomáš Dvořák - Ramanel

Cestou přes vysokoškolské vzdělání v oblasti financí a psychologie, rockové kapely, práci v oblasti řízení peněz v mezinárodních korporacích a paralelně s tím cestou jógy, zenových meditací, klasické hudby, akupunktury a homeopatie, duchovní prací s několika mými učiteli Petry (Chobot,  Kohl, Matuška), přes spojení s probuzenou bytostí Naropou a opakované návštěvy bosenských pyramid jsem stanul až v bodě, kdy spolutvořím se svými klientkami a klienty nové způsoby našeho bytí v přítomnosti a společně otevíráme nové možnosti jak žít, být, tvořit, jak se v čistotě dívat na každodenní výzvy a jak pracovat sami se sebou směrem ke své celistvosti, k pevnému vnitřnímu klidu a uvědomění si božího řádu v každém z nás.

Ve vděčnosti uvádím jména těch, kteří mě na mé cestě inspirovali:

Naropa

Jiří Ledvinka

Ramona Siringlen Eloíí Ra

Gregoire Debailly (Sótó zen)

Petr Chobot (regrese, meditace)

Višvaguru Mahéšvaránanda (jóga)

Petr Kohl (průvodce krajinou srdce)

Václav Kořínek (Wendy Zulu, hrdelní hlas)

Petr Matuška (vrchní navnímávač bosenských výprav)

Děkuji také za dlouholetou podporu a celostní přístup k lidskému zdraví: Mudr. Janě Wankatové a Mudr. Janě Richterové

A ryze prakticky a ve struktuře :-), tedy mé vzdělání a kurzy:

Absolvent Vysoké školy ekonomické (obor Finance) s vedlejší specializací Psychologie a sociologie.

Po VŠE jsem studoval na Institutu základů vzdělanosti při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Trvale udržitelný rozvoj, Filosofie a Sociologie, Grafika).

V roce 2012 jsem absolvoval kurz Dale Carnegie Training: Efektivní komunikace a osobní vztahy.

Prošel jsem množstvím obohacujících kurzů v oblasti duševní hygieny, osobního řízení, týmové spolupráce, organizace času, vedení týmu, psychologie a motivace. To vše v dobách mé manažerské praxe v úspěšných mezinárodních firmách – i těm vděčím za hodně.

V roce 2019 mi bylo sděleno podporující duchovní jméno Ramanel.

Od roku 2021 opečovávám relaxační a meditační pyramidu v Říčanech u Prahy a zároveň se naplno věnuji svému poslání - podpoře dalších bytosti na cestě ke klidu, radosti a harmonii.